שניה, נזכרתי במשהו... 

אם יורשה לנו- יש לך טעם טוב!

עוד רגע והכל בדרך אליך!